Narodni dom v Celju gostil županje in župane Savinjske regije. Za mala in srednja podjetja na voljo večmilijonske spodbude


V Narodnem domu v Celju je v četrtek potekala 6. seja Sveta Savinjske regije. Seje so se poleg članov udeležili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, v.d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj, dr. Robert Drobnič in predstavnica Ministrstva za okolje in prostor mag. Lenča Humerca Šolar.

Svet Savinjske regije sestavlja vseh 31 županj in županov občin v Savinjski regiji, ki so hkrati tudi ustanovitelji RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. (RASR, d.o.o.). Svetu predseduje župan občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič.

Seji je prisostvoval tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Minister je predstavil možnosti črpanja in vire financiranja v perspektivi 2021 – 2027 ter izzive s katerimi se bomo na področju gospodarstva soočali v prihodnjih letih. »Regionalni razvojni program Savinjske regije 2021-2027 (RRP 2021 – 2027) predstavlja pravo smer vizije za celotno regijo, in to je zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija,« je izpostavil Počivalšek. Poudaril je še, da ima Savinjska regija v regionalnem razvojnem programu enakomerno zastopana različna področja razvoja, in sicer od konkurenčnega gospodarstva, razvoj pridelave in predelave lesa, kmetijstva, prehransko samooskrbo.

Dogovor za razvoj regij je veliko doprinesel k razvoju Savinjske regije

Člani so na seji razpravljali o spremljanju Dogovora za razvoj regije 2014-2020 in projektih, ki so vključeni v ta dogovor. Mag. Branko Kidrič je pri tem izpostavil pomembnost tega dogovora: »Dogovor za razvoj regij je veliko doprinesel k razvoju Savinjske regije, saj so bili realizirani pomembni regijski projekti, ki so prispevali k dvigu kakovosti življenja v občinah Savinjske regije in s tem tudi k enakomernem razvoju celotne regije.«

Direktorica RASR, d.o.o. Iva Zorenč je predstavila letno poročilo in plan delovanja Razvojne agencije Savinjske regije, nato pa povzela pripravo Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021 -2027 in povedala: »V septembru 2018 je Razvojni svet sprejel sklep o pripravi RRP 2021 – 2027 za našo regijo. vse od takrat pa do danes so potekale aktivnosti v regiji in a nivoju ministrstev, da smo pripravili obsežen dokument razvoja regije v naslednjih letih. trenutno je RRP 2021 -2027 oddan v mnenje ministrstvom. Pričakujemo, da bo potrjen do začetka poletja.«

Pri predstavitvi regionalnega razvojnega programa 2021 – 2027 so bili izpostavljeni specifični regijski projekti Savinjske regije: digitalizacija poslovanja javne uprave, gospodarstva, NVO in lokalne skupnosti, poslovne cone, inkubatorji, inovativnost ter razvoj raziskovalne dejavnosti; vodooskrba Savinjske regije, odvajanje ter čiščenje odpadnih voda s protipoplavno varnostjo; trajnostna mobilnost in cestna infrastruktura za razvoj vseh delov regije.