Parkiranje v poslovni coni Arnovski gozd nič več brezplačno


parkirisce-arnovski-gozd-1

V poslovni coni Arnovski gozd Občina Žalec uvaja plačljivo parkiranje. Gre za parkirišče ob novem Lidlovem skladišču, kjer po večini svoje avtomobile parkirajo tisti, ki se na delo odpravljajo v oddaljene kraje.

Plačevanje parkirnine bo uvedeno takoj po končanem postopku doregistracije JKP Žalec. Po nekaterih ocenah naj bi plačevanje parkirnine v veljavo stopilo v začetku marca.

Za do 12 urno parekiranje bo cena 1,5 €, celodnevno parkiranje pa bo znašalo 3 €. Kratkotrajno parkiranje na tem parkirišču ne bo omogočeno.

Poslovna cona Arnovski gozd je že leta priljubljena parkirna točka za tiste, ki se na delo odpravljajo v oddaljene kraje, t. i. dnevne migrante, ki svoje avtomobile puščajo v Arnovskem gozdu in se od tam na delo odpravijo s skupnim prevozom. Ti so prej vrsto let parkirali na slepem kraku nekdanje državne ceste v poslovni coni Arnovski gozd, kjer parkiranje ni bilo dovoljeno, prav tako pa parkirna mesta tam niso bila urejena. “Divje parkirišče” na vstopu v Žalec je tudi kazilo podobo mesta.

Zaradi vsega tega, pa tudi z zavedanjem, da je z vidika ekologije in zmanjševanja obremenjenosti cestnega omrežja in samih mest s prometom, tovrstno ravnanje voznikov s skupnimi prevozi pozitivno, se je Občina Žalec odločila, da bo za dnevne migrante uredila ustrezno parkirišče.

Pred pričetkom izgradnje je zato Občina Žalec na DARS, DRSI in številne občine, v katere hodijo na delo vozniki, ki svoja osebna vozila parkirajo na območju poslovne cone Arnovski gozd, naslovila dopis s predlogom za sofinanciranje izgradnje parkirišča na območju poslovne cone Arnovski gozd. “Žal od nikogar nismo prejeli pozitivnega odgovora, da bi v projekt pristopil kot sofinancer,” pojasnijo na Občini Žalec.

Občina Žalec se je zato izgradnje ustreznega parkirišča lotila na lastne stroške in ga v letu 2019 tudi zgradila. Ker je bilo z izgradnjo parkirišča povezanih veliko stroškov, poleg tega pa nastajajo tudi redni stroški vzdrževanja (košnja, čiščenje, pometanje, pluženje, posipanje  poledice, razsvetljava, košnja…), se je Občina Žalec odločila za uvedbo plačljivega parkirišča.parkirisce-arnovski-gozd-2

Začetek zaračunavanja takoj po doregistraciji JKP Žalec

Kot pojasnjujejo na Občini Žalec je na parkirišču tehnično vse pripravljeno za uvedbo plačljivega parkiranja. Ker pa Občina Žalec sama parkirnine ne sme pobirati, je bila sprejeta odločitev, da se parkirišče preda v upravljanje JKP Žalec, ki pa mora dejavnost pobiranja parkirnine doregistrirati, saj tovrstnih nalog do zdaj niso opravljali. Doregistracijo dejavnosti bo na naslednji seji najprej potrjeval svet ustanoviteljev JKP Žalec, nakar morajo spremembo sprejeti še vsi občinski sveti občin ustanoviteljic (Žalec, Prebold, Tabor, Vransko, Polzela, Braslovče). Po sprejetju odloka in objavi v Uradnem listu RS bo sledila uvedba sistema in pričetek zaračunavanja parkirnine.

Plačevanje parkirnine zgolj preko mobilnikov

Strošek parkiranja bo znašal 1,5 € na 12 ur oz. 3 € za 24 ur. Mesečni strošek za večino dnevnih migrantov, ki avtomobile na parkirišču puščajo v povprečju med 10 in 12 ur, bo torej znašal okoli 30 €.

Plačevanje in podaljševanje parkirnine bo mogoče zgolj preko mobilnega telefona z SMS sporočilom. Na parkirišču torej ne bo parkomata in parkirnih listkov. Nadzor bo izvajal Medobčinski inšpektorat in redarstvo Celje, ki bo za to tudi ustrezno tehnično opremljen. Podoben sistem že delujejo tudi v nekaterih drugih občinah.

Potrebe po uvedbi kratkotrajnega parkiranja ni

“Glede na to, da gre za parkirišče, na katerem se kratkotrajno parkiranje praktično ne izvaja, te možnosti ne bo. V kolikor ima oseba opravke pri poslovnih subjektih v poslovni coni Arnovski gozd, so parkirna mesta zagotovljena pred samimi poslovnimi objekti in tako potrebe po kratkotrajnem parkiranju na tem parkirišču ni,” pa na žalski občini odgovarjajo glede (ne)uvedbe kratkotrajnega parkiranja.

B.S.

Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini

V spodnji anonimni anketi vas sprašujemo o zadovoljstvu z življenjem v vaši občini. Vabljeni k sodelovanju

Create your own user feedback survey