V Žalcu bodo kmalu dobili nov vrtec in tehnični prodajni center (foto)


Žalec bo v letošnjem oz. naslednjem letu postal bogatejši za nov vrtec in tehnični prodajni center. Oba projekta se nahajata na zahodni strani Žalca, na območju, kjer že sedaj stoji nekaj trgovskih objektov.

Podpis pogodbe za izgradnjo novega vrtca se je na Občini Žalec zgodil ta teden. Celjsko podjetje Inpos pa je te dni že začelo s pripravljalnimi gradbenimi deli za gradnjo svojega tehničnega prodajnega centra v Žalcu.

Tudi sicer je bil prestop iz starega v novo leto za žalsko občino velikopotezen. Konec decembra so namreč naznanili, da občina kupuje celoten kompleks Hotela Žalec, o čemer smo pisali tukaj.

Občina Žalec je v torek podpisala koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva “Vrtec Žalec zahod”. Pogodbo so podpisali, v imenu koncedenta žalski župan Janko Kos, v imenu izvajalca/koncesionarja predsednik uprave podjetja Esotech Marko Škoberne ter v imenu uporabnika ravnateljica JZ Vrtci Občine Žalec Natalija Starič Žikić.

Žalec bo na podlagi pogodbe najpozneje do septembra 2023 dobil nov vrtec z vso opremo, devetimi igralnicami, večnamenskim skupnim prostorom, prostori za upravo vrtca ter centralno kuhinjo za vse enote vrtca, eventualno pa morebiti tudi za zunanje uporabnike. Zunanja ureditev bo zajemala igrala za otroke in zunanje igrišče. V sklopu projekta se bodo prav tako uredile dostopne poti in parkirišča, kakor tudi vsa pripadajoča komunalna infrastruktura.

Vrtec bo lahko sprejel okoli 170 otrok. Trenutno v 11 enotah vrtcev po celotni občini zagotavljajo varstvo in vzgojo nekaj več kot 800 otrokom.

Pogodbena vrednost projekta znaša slabih 13 mio evrov z vključenim DDV. Položitev temeljnega kamna je predvidena za letos poleti. Nov vrtec pa naj bi bil dokončan najkasneje v roku 20 mesecev od podpisa koncesijske pogodbe oz. do septembra 2023. Koncesijsko obdobje za upravljanje objekta traja 15 let. Objekt se torej v last koncedentu preda po izteku 15-letnega koncesijskega obdobja, torej september 2038.

Na istem območju tudi nov tehnični propdajni center

Le streljaj od lokacije novega žalskega vrtca pa so se te dni že začela gradbena dela, ki pa niso povezana z gradnjo vrtca. Celjsko podjetje Inpos bo namreč na tem območju zgradilo tehnični prodajni center. Objekt bo meril okoli 5000 kvadratnih metrov, investicija z opremo pa je vredna skupaj okoli 6 mio evrov, so nam pojasnili v celjskem podjetju. Odprtje centra je načrtovano v juniju 2022.

B.S.