Zaposleni v Tušu izrazili protest pred upravno stavbo in v poslovalnicah (foto)


Zaposleni v trgovinah in skladiščih celjskega trgovskega podjetja Tuš so danes izpolnili napovedi in izvedli protest pred upravno stavbo in v poslovalnicah. 

Razlog je nezadovoljstvo z delovnimi pogoji in plačami. V sindikatu zato od vodstva Tuša zahtevajo dvig osnovne plače za prodajalke in skladiščnike.

Rezultati pogajanj z vodstvom podjetja naj bi bili znani do decembra. Če podjetje ne bo izpolnilo stavkovnih zahtev pa zaposleni napovedujejo stavko.

Predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić je dejala, da so razmere v poslovalnicah in skladiščih nevzdržne, plače pa ne dosegajo niti zakonsko določene minimalne plače. Pri tem izpostavljajo problematiko neurejenega izplačila potnih stroškov, izplačilo večjega dela regresa v obliki dobroimetja na Tuševo kartico, evidentiranje delovnega časa ter premeščanje delavcev v oddaljene poslovalnice. Delavke in delavci v poslovalnicah marsikje sploh več ne hodijo na malico, ker si tega časa enostavno ne morejo vzeti. Zaradi premajhnega števila delavcev je tudi vse več kršitev delovnih standardov, kar vodi do vse več izgorelih delavcev, večjega  števila poškodb pri delu ter posledično bolniških odsotnostih.

“Poslabšanje zdravja in nizka plača pa sta neposredno v korist kapitalu: prvič, ker manj zaposlenih opravi več dela, in drugič, ker je to delo plačano manj. Kapital je tako dvakrat na boljšem,” pravijo na sindikatu. Za povrhu so delavke in delavci v Tušu izjemno slabo plačani. “Čeprav opravljamo mukotrpno delo, naša delovna sila ni vredna niti zakonsko določene minimalne plače, kaj šele, da bi se dvigala v skladu z rastjo osnovnih življenjskih potrebščin. S prenizkimi plačami ob naraščajoči inflaciji ne moremo več preživeti. Kakšno malico si sploh lahko privoščimo za 4,37 evra? Problem so tudi neurejeni potni stroški, marsikdo dobi izplačano ceno vozovnice za javni prevoz, čeprav tega zaradi urnikov ali zaradi nasploh neobstoječega javnega prevoza ne more koristiti. Regres, ki so ga letos sicer dvignili za 250 evrov, dobimo v 45-odstotnem deležu izplačanega na Tuševo kartico, 55 odstotkov pa v denarni obliki. Vodstvo se tudi poslužuje mehanizma discipliniranja in reševanja manka zaposlenih v obliki premeščanja delavk in delavcev v oddaljene poslovalnice. Še vedno pa se v številnih poslovalnicah in skladišču čas za pripravo in odhod z dela ne štejeta v delovni čas, še dodajajo v sindikatu.

Množična podpora protestu

Podporo zaposlenim v Tušu je v nedavni peticiji sindikata delavcev v trgovini izrazilo preko 7000 oseb. Danes pa so se pred upravno stavbo podjetja in v poslovalnicah zbrali številni zaposleni, ki so izrazili svoj protest.

“Zavedamo se, da lahko samo združeni nastopimo proti interesom kapitala, zato smo članice in člani sindikata vse bolj aktivni in enotni. Skupaj bomo dosegli spremembe na boljše. Medtem, ko dobivamo podporo na daljavo od sodelavk in sodelavcev iz dopoldanske izmene, smo se delavke in delavci iz poslovalnic in skladišča zbrali pred upravo Tuša v Celju. Podpirajo nas tudi študentke in študentje. Zavedajo se namreč, da bodo po končanem študiju prav tako postali delavke in delavci in bodo v enakem položaju, kot mi, mnogi pa morajo tudi ob študijo že delati, zato razumejo, da je solidarnost med vsemi delavci nujna za lepšo prihodnost,” ob današnjem protestu sporoča Tušev sindikat.

V Tušu trdijo, da se ves čas pogovarjajo s sindikatom

Sindikatu pa vodstvo Tuša na drugi strani odgovarja, da se že vse od začetka pogajanj za panožno kolektivno pogodbo s predstavniki sindikata pogovarjajo o njihovih zahtevah. “Te so preko krovnega sindikata predstavili tudi v medijih. Po naši oceni so ti pogovori korektni, zato ne vidimo potrebe po napovedanem shodu,” so za portal 24ur izjavili v Tušu.

V sindikatu odgovrajajo, da vodstvo Tuša doslej resnega približevalnega predloga ni dalo. Uprava pa da jih je na pogajalski sestanek povabila šele potem, ko so napovedali petkov protest. Sestanek bo v četrtek dopoldne in glede na rezultat se bodo odločili o nadaljnjih aktivnostih.

Fotoutrinki s protesta:

Engrotuš največje podjetje v Celju

Engrotuša d.o.o., ki predstavlja matično družbo Skupine Tuš, je že vrsto let največje podjetje v Celju, tako po ustvarjenih celotnih prihodkih kot številu zaposlenih, ob tem pa tudi podjetje, ki izplačuje eno izmed najnižjih povprečnih plač na Celjskem. Podjetje, ki se sicer ukvarja tudi z vrsto sodnih postopkov, v katere je vpleteno nekdanje vodstvo družbe, je lansko poslovno leto zaključilo s podobno visokimi celotnimi prihodki kot prejšnja leta. Je pa družba za razliko od leta 2020, ko so pridelali kar 31 mio evrov izgube, lani poslovala z dobičkom. Engrotuš torej ostaja celjsko podjetje z največ ustvarjenimi celotnimi prihodki, ki pa zadnjih nekaj let konstantno rahlo padajo. Lani so ti znašali slabih 460 mio evrov oz. okoli 3 mio evrov ali slab odstotek manj kot leto prej. Za razliko od leta 2020, ko je podjetje pridelalo visoko izgubo, je bil lani poslovni izid družbe pozitiven. Ustvarili so namreč 4,3 mio evrov čistega dobička in se tako približali rezultatu iz leta 2017, ko je bil čisti dobiček dobrih 5 mio evrov.

Povprečna bruto plača se je lani sicer nekoliko zvišala, a ostaja med najnižjimi v regiji. Lani je povprečna bruto plača v tem podjetju znašala 1.246 evrov oz. okoli 40 € več kot leto prej. Število zaposlenih v skupini Tuš se je tudi lani znižalo. Zaposlovali so 2.816 ljudi, kar je 31 manj kot leta 2020. Kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) je bil leta 2021 glede na leto poprej nižji za dobra 2 mio evrov in je znašal 25,5 mio evrov. Bonitetna ocena tega podjetja je ocenjena z oceno 3, kar pomeni visoko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

B.S.