Celje prejelo certifikat Mladim prijazna občina


mladi-celje

Mesto Celje je po nagradi za najlepše in najbolj gostoljubno večje mesto 2018 prejelo še certifikat “Mladim prijazna občina” oz. podaljšanje le tega.

Prevzela ga je Polona Ocvirk, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje. Certifikat je Inštitut za mladinsko politiko podelili za obdobje 2018 do 2022.

Od leta 2012, odkar podeljujejo ta certifikat, se z nazivom “Mladim prijazna občina” ponaša 30 slovenskih občin. Od samega začetka ta naziv nosijo občine Velenje, Žalec in Šentjur. Na novo je iz celjske regije certifikat letos prejela občina Slovenjske Konjice. Zamrznjen status ima občina Vojnik.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.

Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih.

V Celju je napredek viden na več področjih. Mladim in mladinskim organizacijam je omogočen brezplačen prostor za njihove dejavnosti, sofinancirani so zaposlitveni sejmi, nudena pa je tudi možnost opravljanja pripravništva v službah občinske uprave ali javnih zavodih.

mladi-celje-1Pred tremi leti je bil na predlog Celjskega mladinskega centra sprejet tudi Lokalni program za mladino 2015 – 2020, ki predvideva 7 ključnih ukrepov za izboljšanje položaja mladih v lokalni skupnosti. Posodobljen pa je bil tudi Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Celje.

V Celju se je v zadnjih letih tudi precej povečalo število mladih prostovoljcev, ki opravljajo delo v Večgeneracijskem centru. Njihovo medgeneracijsko sodelovanje je zelo bogato, saj mladi prenašajo svoje znanje tujih jezikov in računalništva na starejše, ti pa jim vračajo bogate izkušnje življenja.

Odlično deluje mladinski center, ki mladim omogoča številne dejavnosti, organizira zanimive dogodke in jim nudi prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Tudi osnovnošolci in dijaki ter njihove šole redno vključujejo v dogajanje v mestu ter dajejo dogodkom in prireditvam dodano vrednost.

V letih po pridobitvi certifikata se v Celju še vedno aktivno rešuje tudi stanovanjski problem mladih. Preko različnih razpisov je bilo tako v preteklem štiriletnem obdobju mladim dodeljenih 34 stanovanj.

Nenazadnje pa imajo mladi v Celju na voljo tudi nekatere atrakcije, kot so Pump Track poligonjavno vadbišče na prostemna Šmartinskem jezeru se urejata skakalnici za akrobatske skoke v vodo,…