Na MOS spregovorili o energetski učinkovitosti v okviru programa CLEAN

RASR,

Razvojna agencija Savinjske regije je na celjskem MOS v okviru spremljajočih dogodkov organizirala mednarodno konferenco o energetski učinkovitosti. RASR je projektna partnerica v  transnacionalnem evropskem projektu CLEAN – Tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljične regije iz programa Interreg Europe, v katerem sodeluje še z osmimi partnerji iz različnih evropskih držav.

Skupni izziv vseh sodelujočih držav je izboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgradb, s pomočjo mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dobrih praks. Starejše javne zgradbe so namreč zelo potratne in na območju EU predstavljajo kar 40 % celotne porabe energije.

Predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije in župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič, direktorica RASR Iva Zorenč in župan Mestne občine Celje Bojan Šrot
Predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije in župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič, direktorica RASR Iva Zorenč in župan MOC Bojan Šrot

Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije: »Cilj projekta CLEAN je, da se na osnovi povezovanja interesnih skupin v regiji izboljša in nadgradi različne ukrepe nizkoogljične politike v smeri izboljšanja energetske učinkovitosti v javnih zgradbah v povprečju za 4 % do leta 2022.«

Dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, je izpostavil, da si želijo čim več takšnih projektov, ki preseganje lokalne cilje in interese ter z usklajevanjem državnih politik dosegajo večje sinergije. Slovenija se sicer uvršča med države, ki imajo najlepše ohranjeno naravno okolje, po drugi strani pa smo pri obremenitvah okolja z intenzivnim porabljanjem različnih materialov in izpusti toplogrednih plinov v okolje, med tistimi razvitimi državami, ki smo se razvijale na račun izkoriščanja naravnega okolja.

Kakovostno življenje za vse, ob hkratnem zmanjševanju obremenitev okolja

»Strateška usmeritev Slovenije je blaginja, kakovostno življenje za vse, ob hkratnem zmanjševanju obremenitev okolja in zmanjševanju našega okoljskega odtisa. Če bi celotno človeštvo živelo na način, kot v Evropi živimo danes, bi potrebovali 2,8 planeta Zemlje,« je na mednarodni konferenci izpostavila dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor RS. Zato je zelo pomembno, da se čimprej naučimo, kako z okolju prijaznimi rešitvami ohranjati našo razvitost, naš standard, a po drugi strani poskrbeti za naravno okolje.  Eden od odgovorov na to je tudi projekt CLEAN in številni drugi projekti, ki v lokalnih okoljih že tečejo.

Obnova javnih stavb ena od prioritet razvojnega programa Savinske regije

Mag. Branko Kidrič, predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije, je dejal, da se v lokalnih skupnostih v sodelovanju z gospodarstvom v zadnjih letih načrtno lotevajo energetskih obnov javnih stavb: »Menim, da smo se občine v Savinjski regiji tega problema resno lotile že pred leti in izkoristile tudi mehanizme financiranja, ki so bili na voljo. Je pa to tudi ena od štirih prioritet razvojnega programa Savinske regije, ki smo ga sprejeli pred dobrimi 3 leti.«

Tudi župan MO Celje Bojan Šrot je izpostavil, da v mestu pravkar izvajajo več projektov energetske sanacije potratnih starejših javnih stavb, nekatere tudi s pomočjo javno – zasebnega partnerstva in kohezijskih sredstev.

Inovacije s poslanstvom

Med temami konference velja posebej izpostaviti inovativne pristope k izboljšanju energetske učinkovitosti. Eden od novih materialov v gradnji so zagotovo glive oziroma njihove vegetativne oblike ter substrat, ki ga je v naravi v obilju. Les, sekanci, slama, vlakna kulturnih rastlin in micelij tvorijo nove biokompozitne materiale s popolnoma novimi lastnostmi. So občutno manj gorljivi in po koncu predvidene rabe biorazgradljivi. O bioizolaciji iz micelijskih izolacijskih ploščah je predaval Janez Gorenšek z Inštituta za aplikativno mikologijo in biotehnologijo. Vse prezentacije predavateljev najdete tukaj.

Primer pametne energetske prenove

Gostje iz tujine so si v organizaciji RASR po konferenci ogledali še primer dobre prakse učinkovite energetske sanacije v Velenju, in sicer so obiskali Šolski center Velenje in Medpodjetniški izobraževalni center v Velenju, ki ju odlikuje učinkovito in pametno energetsko upravljanje. »Postopoma smo energetsko prenovili vse šolske stavbe in vgradili pametni sistem, s katerim imamo v vsakem trenutku pregled nad stroški in porabo. To je model energetskega upravljanja, ki ga lahko apliciramo v katere koli javne stavbe,« je povedal Miran Papež s Šolskega centra Velenje.

Partnerji projekta CLEAN in podžupan MO Velenje Peter Dermol

Zaključek konference je, da smo v Sloveniji z dosedanjimi aktivnostmi že veliko prispevali k temu, da se znižuje naš ogljični in posledično tudi okoljski odtis, veliko dela pa nas še čaka. A velja omeniti, da je Savinjska regija v slovenskem merilu na tem področju  zelo napredna in proaktivna in zato tudi model Integralne zelene regije, ki ga razvijajo na Ministrstvu za okolje in prostor, v sklopu Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo, pri čemer aktivno sodeluje tudi Razvojna agencija Savinjske regije RASR.

*na naslovni sliki predavatalji: Janez Gorenšek, dr. Robert Drobnič, dr. Darja Piciga, Jurij Stritih, Iva Zorenč, Jernej Stritih, Sašo Mozgan, Sandi Marzidovšek in Cveto Fendre

club1946-premium-klik