Sprejeti načrti proizvodnega sodelovanja v kmetijstvu

21. 08. 2014 06:50

Konec preteklega tedna je bila pod vodstvom predsednika Franca Rupreta skupna seja obeh zborov občinskega ljudskega odbora v Celju.

Po uvodnih besedah podpredsednika Bena Krivca ter poročilu predsednika sveta za kmetijstvo Fedorja Pirkmajerja so odborniki po daljši in nadvse zanimivi razpravi sprejeli načrt proizvodnega sodelovanja v kmetijstvu za naslednje obdobje. Hkrati s tem so sprejeli tudi ustrezne sklepe. Po tem načrtu se bo površina obdelovalne zemlje v kooperaciji povečala od sedanjih 13 na 35,8 %. Sicer pa bo to sodelovanje zajelo 3195 hektarjev zemlje. Plan živinorejske proizvodnje v sodelovanju pa predvideva vzrejo 1525 glav goveje živine s teleti.

Poleg tega bodo kmetijske zadruge na območju celjske občine vzredile 109 glav plemenske živine na osnovi organizirane proizvodnje.

V nadaljevanju zasedanja so odborniki obeh zborov sprejeli odlok, po katerem mora prejšnji lastnik nacionaliziranega, a nezazidanega gradbenega zemljišča, v roku šestih mesecev vložiti zahtevo, da bo na nacionalizirani parceli gradil družinsko stanovanjsko hišo v skladu z urbanističnimi zasnovami in odlokom o gradbenih okoliših.

Poleg tega sta oba zbora sprejela odlok o preimenovanju celjskih ulic in odločbo o razglasitvi podjetja »Elektro« za komunalno podjetje.

Na predlog Tajništva za notranje zadeve, oziroma mandatno imunitetne komisije so odvzeli mandat odborniku občinskega zbora proizvajalcev Antonu Lesjaku iz Višnje vasi.

Po poročilu o požarni varnosti ter izvolitvi nekaterih komisij so se odborniki še strinjali, da naj se nova osnovna šola na Hudinji imenuje po narodnem heroju in prvem komandantu Celjske čete Francu Vrunču.

Celjski tednik, 21. 8. 1959

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
177 queries in 0,793 seconds.