Celje kot mesto raste, a na račun tujih državljanov


Prebivalstvo v Sloveniji zadnja leta narašča – v zadnjih 15 letih je število prebivalstva pod Alpami naraslo za 100 tisoč. A število Slovencev je padlo, na skoraj 200 tisoč pa je naraslo število pri nas bivajočih tujih državljanov.

Ne tako močno, pa vendarle, je prebivalstvo naraščalo tudi v Mestni občini Celje. Leta 2008 je v njej živelo 48.500 ljudi, danes pa jih živi 49.100. A bistvena razlika je v razmerju med slovenskimi državljani in tujci. Če je pred petnajstimi leti delež tujcev znašal 5,8 %, se je do danes skoraj potrojil. V letu 2023 v Mestni občini Celje živi skoraj 15 % tujih državljanov.

Sloveniji se že nekaj let dogaja odliv njenih državljanov v tujino, praznino pa zapolnjujejo prišleki večinoma iz juga. Predvsem Bosne in Hercegovine, Srbije, zadnja leta pa intenzivneje tudi s Kosovega.

kot za veliko večino mest v Sloveniji je tudi za Celje značilna hitra rast deleža prebivalstva s tujim državljanstvom. A v zadnjih petnajstih letih je to hitreje naraščalo le v dveh mestih: na Jesenicah, kjer je pred 15 leti živelo 4,3 % tujih državljanov, danes pa jih je 17,3 %, in v Mariboru, kjer se je 4,3 % delež dvignil na 15,2 %, pri čemer je v Mariboru živečih Slovencev danes 10 tisoč manj kot leta 2008.

Kaj pa Celje? Pred 15-imi leti je v Celju živelo približno 48.600 ljudi, od tega 45.700 Slovencev in 2.800 tujcev. Danes je Slovencev v MO Celje zgolj še 41.900, tujih državljanov pa 7.200.

V Celju živi sicer 22.660 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 3.500 več kot pred 15-imi leti. Prav tako je v Celju več delovnih mest – tukaj dela približno 32.000 ljudi, leta 2008 pa jih je dobrih 30.000. V MO Celje je trenutno brez dela 1.400 ljudi. Za primerjavo, tak čas pred 4 leti jih je bilo 2.140.

Čeprav število prebivalstva v MO Celje narašča, pa pada število prebivalcev do 4. leta starosti. Le-teh je denimo leta 2008 bilo 2.175, letos pa jih je 2.004. Močno pa narašča število prebivalstva, starejšega od 65 let. Teh je bilo pred 15-imi leti 8.400, danes pa jih je 10.800, že več kot 22 odstotkov.