Mestna občina Celje izgublja prebivalstvo: več ljudi prihaja kot odhaja in jih umira kot se jih rojeva

15. 08. 2021 19:35

Populacija Mestne občine Celje se je v lanskem letu zmanjšala za 494 občanov oz. za okoli 1 %. Dvotretjinski del skupnega zmanjšanja števila prebivalcev gre na račun selitev, tretjina pa na račun naravnega prirasta.

Mestna občina Celje je na dan 1. julij 2019 štela 49.602 prebivalca. Edina pozitivna statistika je priseljevanje v MOC iz tujine.

Število prebivalcev Mestne občine Celje se je lani zmanjšala za 494 prebivalcev. Negativni skupni prirast občine, ki šteje skupaj šteje okoli 50 tisoč prebivalcev je v največji meri posledica selitev, tretjina negativnega prirasta pa posledica presežnih smrti nad rojstvi. Iz celjske občine se je lani izselilo 335 oseb več, kot pa se jih je v našo občino priselilo, medtem ko jih je umrlo 159 več, kot pa se jih je rodilo. Medtem, ko je bil naravni prirast tudi leta 2019 v celjski občini negativen, so v letu 2020 največjo negativno razliko ustvarile selitve med občinami. Dom v drugi slovenski občini je namreč našlo 856 oseb več, kot pa se jih je iz drugih občin v celjsko priselilo.

Na državni ravni je slika nekoliko drugačna, saj je bil skupni selitveni prirast v letu 2020 pozitiven, naravni prirast pa negativen. Število prebivalcev Slovenije se je lani na račun selitev povečalo za 18.365 oseb, medtem ko se je na račun naravnega prirasta število prebivalcev Slovenije zmanjšalo za 5.249 oseb. Skupni prirast v Sloveniji je tako bil pozitiven, in sicer za 13.116 oseb, kar je podobno kot leta 2019, le da je bilo razmerje med selitvenim in naravnim prirastom drugačno. V letu 2020 je namreč v Sloveniji, glede na leto 2019, umrlo skoraj 4.000 oseb več, kot se jih je rodilo.

Skupni prirast po: OBČINE, LETO , MERITVE
2019 2020
Naravni prirast Selitveni prirast s tujino Selitveni prirast med občinami Skupni prirast Skupni prirast na 1000 prebivalcev Naravni prirast Selitveni prirast s tujino Selitveni prirast med občinami Skupni prirast Skupni prirast na 1000 prebivalcev
SLOVENIJA -1.260 16.213 0 14.953 7,2 -5.249 18.365 0 13.116 6,2
Celje -95 483 -319 69 1,4 -159 521 -856 -494 -10,1

Leta 2020 v Sloveniji umrlo več kot tritisoč ljudi več kot leto prej

V letu 2020 je skupaj umrlo 24.016, kar je 3.428 umrlih več kot leta 2019. Presežne smrti v lanskem letu gredo predvsem na račun epidemije covda-19. V lanskem letu se je v Sloveniji rodilo 561 otrok manj kot leta 2019.

V Mestni občini Celje se je lani rodilo popolnoma enako število otrok kot leta 2019, in sicer 383. Očitno je torej, da je bil vzrok za večji negativni naravni prirast na ravni občine lani večji presežek umrlih na novorojene. Glede na leto 2019 je v letu 2020 umrlo 64 oseb več, kot pa se jih je rodilo.

Naravno gibanje prebivalstva po: OBČINE, LETO , MERITVE
2019 2020
Živorojeni – Skupaj Umrli – Skupaj Naravni prirast – Skupaj Živorojeni na 1.000 prebivalcev Umrli na 1.000 prebivalcev Naravni prirast na 1.000 prebivalcev Živorojeni – Skupaj Umrli – Skupaj Naravni prirast – Skupaj Živorojeni na 1.000 prebivalcev Umrli na 1.000 prebivalcev Naravni prirast na 1.000 prebivalcev
SLOVENIJA 19.328 20.588 -1.260 9,3 9,9 -0,6 18.767 24.016 -5.249 8,9 11,4 -2,5
Celje 383 478 -95 7,7 9,6 -1,9 383 542 -159 7,8 11,0 -3,2

Selitveni prirast v MOC s tujino pozitiven, med občinami pa negativen

Zaradi selitev se je število prebivalcev na območju Mestne občine Celje (MOC) v letu 2020 zmanjšalo za 3.35 oseb. Pozitiven selitveni prirast je MOC beležila pri selitvah iz/v tujino. Iz tujine se je namreč v MOC preselilo 1.169, iz MOC v tujino pa jih je šlo 648. Je pa MOC zaradi selitev v druge slovenske občine izgubila skoraj tisoč občanov. Iz drugih slovenskih občin se je v MOC namreč preselilo 2.458 oseb, v drugih slovenskih občinah pa je dom našlo 3.314 dotakratnih občanov MOC. MOC je leta 2019 še beležila pozitivni skupni selitveni prirast (+164), pri čemer je bila razlika med preseljenimi iz/v tujino +483 oseb, na račun selitev med občinami pa je MOC izgubila 319 občanov.

Na ravni Slovenije je bil selitveni prirast leta 2020 podoben kot leta 2019. Lani se je iz tujine v Slovenijo preselilo 36.110 oseb (leta 2019: 31.319), v tujino pa je odšlo živeti 17.745 (leta 2019: 15.106). Skupni selitveni prirast v Sloveniji je bil +18.365 (leta 2019: +16.213.

Selitveno gibanje prebivalstva po: OBČINE, LETO , MERITVE
2019 2020
Priseljeni iz tujine – Skupaj Odseljeni v tujino – Skupaj Selitveni prirast s tujino – Skupaj Priseljeni iz drugih občin – Skupaj Odseljeni v druge občine – Skupaj Selitveni prirast med občinami – Skupaj Skupni selitveni prirast – Skupaj Priseljeni iz tujine – Skupaj Odseljeni v tujino – Skupaj Selitveni prirast s tujino – Skupaj Priseljeni iz drugih občin – Skupaj Odseljeni v druge občine – Skupaj Selitveni prirast med občinami – Skupaj Skupni selitveni prirast – Skupaj
SLOVENIJA 31.319 15.106 16.213 79.495 79.495 0 16.213 36.110 17.745 18.365 118.640 118.640 0 18.365
Celje 1.125 642 483 2.107 2.426 -319 164 1.169 648 521 2.458 3.314 -856 -335

Blaž Skok, vir podatkov: SURS, foto: MOC

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 1,855 seconds.