Občina bo investirala 22 milijonov evrov v razvoj urbanega prostora in izboljšanje kakovosti življenja občanov

16. 10. 2017 14:12

Mestna občina Celje (MOC) bo s pomočjo evropskih sredstev z mehanizmom celostnih trajnostnih naložb (CTN) uresničila več projektov, ki bodo pospešili razvoj urbanega prostora in izboljšali kakovost življenja občanov. Načrt za porabo celotnih sredstev v višini 22 milijonov evrov je že izdelan in bo zajemal več projektov.

Projekti, ki so v sklopu porabe teh sredstev že prijavljeni so: energetska obnova stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje za objekta Ob gozdu 3 in na Pohorski ulici 2 (315.000 evrov), ki zajema vsa stanovanja v javni lasti, ki zadoščajo pogojem povabila; projekt Generator (3,5 mio evrov) in prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje (608.000 evrov).

V povabilu Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) oktobra 2017 bo MOC prijavila še projekte trajnostne mobilnosti za dodatno ureditev kolesarskega in peš prometa v predvideni vrednosti 1,6 mio evrov.

V prihodnjem letu še projekt Park and ride za podporo trajnostni mobilnosti v predvideni vrednosti 2,5 mio evrov in projekt izgradnje soseske Dečkovo naselje DN10 v predvideni vrednosti 13,5 mio evrov.

Pri energetski obnovi stanovanj so sredstva namenjena izvedbi toplotne izolacije ovoja stavbe in zamenjavi stavbnega pohištva, preprečevanju toplotnih mostov, vgradnji energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov in sistemov energetskega upravljanja. Projekt energetske sanacije večstanovanjskega objekta Ob gozdu 3 in Pohorske ulice 2 bo izvedlo podjetje Nepremičnine Celje. Dela so ocenjena na 315.000 evrov in bi se naj zaključila decembra 2018.

Projekt Generator bo zajemal obnovo stavbe Gubčeva 1 (prej veleblagovnica T). V projektu bo izvedena ureditev zgornjih treh nadstropij in treh medetaž. Vsebina bo namenjena vsem generacijam od predšolske mladine do odraslih, zagonskih in visokotehnoloških podjetij ter drugih subjektov s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo.

V objektu bo vzpostavljen znanstveno industrijski park z učnimi eksponati in eksperimenti, ki bodo nudili tematsko povezanost z regijsko industrijo, ter prostori namenjeni start up podjetjem, inovativnim posameznikom in visokotehnološkim podjetjem.

Projekt, ki je namenjen vsem generacijam, se bo oblikoval v tesnem sodelovanju z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami ter gospodarskimi deležniki. Izvedba projekta se bo predvidoma odvijala v letih 2018 in 2019. Investicija je ocenjena na 3,5 mio evrov, od tega pričakujejo 2,8 mio evrov sofinanciranja.

Pri projektu Prenove stanovanj na nerevitaliziranih območjih gre za projekt energetske in uporabne prenove 26 stanovanj v večstanovanjskih objektih na različnih lokacijah v Mestni občini Celje, na katerem se bodo prenovile funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov.

Z njimi bo občina zadovoljila nekaj potreb po najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine: upravičenci do neprofitnih stanovanj, namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, podjetniki, starejši) in službenih stanovanj.

Prenovljenih bo 1.250 m2 stanovanjskih površin. Investicija se bo izvajala v letih 2017 in 2018 in je ocenjena na 608.000 evrov, od tega pričakujemo 293.000 evrov sofinanciranja.

Predvidoma letos jeseni se napoveduje še tretje povabilo za sofinanciranje projektov z mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb (CTN), in sicer za področje trajnostne mobilnosti. Za trajnostno mobilnost je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) na voljo 2,610,844 evrov.

Na to povabilo se namreava MOC odzvati s projektom razvoja kolesarske infrastrukture, za naslednje povabilo pa se pripravlja še projekt P+R (Park and Ride).

Projekt za razvoj kolesarske infrastrukture bo zajemal izvedbo kolesarskih povezav in pripadajoče kolesarske infrastrukture (kolesarska stojala, nadstrešnice), postavitev postaj javnega sistema izposoje koles in povezano infrastrukturo za pešce.

Za prihodnje leto tečejo priprave za projekt Dečkovo naselje, kjer naj bi predvidoma zgradili stanovanjsko sosesko na površini 20.000 m². Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture, izgradnja 6 stanovanjskih objektov s 130-140 stanovanji in parkirno hišo s parkirišči za stanovalce. Finančni viri bodo zagotovljeni s strani Mestne občine Celje in Nepremičnin Celje ter iz evropskega sofinanciranja. Zaenkrat je vrednost investicije ocenjena na 13.5 mio evrov.

Oktobra 2017 je predvidena objava povabila Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo k prijavi regijskih projektov v drugi Dogovor za razvoj regije.

Mestna občina Celje v sodelovanju z Vo-Ka v sklopu tega pripravlja projektno dokumentacijo za dokončno ureditev odvajanja odpadnih voda v aglomeraciji Celje ter aglomeraciji Vojnik, ki delno spada v Mestno občino Celje.

Z namenom spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti je Mestna občina Celje v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško, Žalec, Vojnik in Dobrna že dokončala idejne projekte za umestitev regijske kolesarske poti.

V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo te občine intenzivno urejajo zemljišča ter nadaljnjo projektno dokumentacijo. V drugi Dogovor za razvoj regije želi občina vključiti regijske kolesarske povezave: Celje–Štore–Šentjur, Celje–Vojnik–Dobrna in Celje–Žalec v okviru danih finančnih možnosti.

Sofinancerska sredstva bodo namenjena tudi izboljšanju regionalne mobilnosti. Prioriteta Mestne občine Celje je izgradnja navezovalne ceste Teharje–AC priključek Teharje-AC Celje vzhod.

neprilagojeni-polsi-klik

Oznake: , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
155 queries in 0,915 seconds.