Prvi šolski dan šolskega leta 2020/2021 v Celju: šole z več učenci in manj prvošolci, vrtci z manj otroki in novinci

28. 08. 2020 06:00

Otroci letošnji začetek šolskega leta verjetno čakajo s posebnimi pričakovanji. Zaradi epidemije novega koronavirusa je bil namreč zaključek lanskega precej drugačen, saj so bili otroci večino druge polovice šolskega leta šolani od doma ter tako prikrajšani za dolgo obdobje manjka stikov s sošolci in prijatelji.

Sporočilo šolske ministrice dr. Simone Kustec, da se 1. septembra 2020 v šolo vračajo vsi učenci in dijaki, so tako sprejeli z velikim veseljem.

Vzgojno-izobraževalni program bo sicer prilagojen priporočilom NIJZ, prav tako pa se v šolah in vrtcih ne bo izvajalo določenih dejavnosti, ki predstavljajo povečano tveganje za prenos okužb z novim koronavirusom, delo v šolah in vrtcih pa se bo sproti prilagajajo epidemiološkemu stanju.

In koliko otrok se bo letos podalo v celjske šole in vrtce? V vrtcih bo skupaj 108 otrok manj, v šolah pa 73 otrok več kot lani. Spodaj predstavljamo podrobnejšo statistiko.

V celjske vrtce se odpravlja nekaj manj otrok kot lani

Prvi dan šolskega leta 2020/2021 bo v celjskih javnih vrtcih 1.668 otrok (v enakem obdobju lani jih je bilo 1.776). Številka se sicer spreminja, saj vrtci na prosta mesta še vključujejo otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem.

S septembrom 2020 bodo lahko vrtci sprejeli vse novince, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec. Teh je 262  (1. septembra 2019: 350 novincev). V času rednega vpisa predšolskih otrok – novincev v javne vrtce Mestne občine Celje za šolsko leto 2020/2021 je bilo oddanih 329 vlog (šol. leto 2019/2020: 416 oddanih vlog-novinci).

Letos je zaznati porast števil otrok z odloženim všolanjem. Otrok, ki ostajajo v vrtcih zaradi enoletnega odloženega všolanja, je 74 (šol. leto 2019/20: 63 odloženih všolanj).

Glede na starostno strukturo otrok in prostorske kapacitete je v vrtcih oblikovanih 101,5 oddelka (šol. leto 2019/20: 103 oddelki).

Vsi trije javni vrtci imajo še nekaj prostih mest in sicer tako v oddelkih prvega kot tudi drugega starostnega obdobja. Na čakalnih seznamih vrtcev za medletni sprejem je trenutno 59 otrok, v enakem obdobju lani je bilo na čakalnih seznamih 84 otrok. Ko bodo otroci izpolnili starostni pogoj za vključitev v oddelek, bodo prosta mesta  ponujena staršem otrok, ki so uvrščeni na čakalni seznam.

Največ predšolskih otrok bo letos sprejel Vrtec Zarja, ki beleži 617 otrok (lani 662), od tega je 100 novincev (lani 128). Drugi največji obisk beleži Vrtec Tončke Čečeve, ki bo sprejel 616 otrok (lani 634), od tega je 87 novincev (lani 119)Vrtec Anice Černejeve pa bo letos obiskovalo 435 otrok (lani 480), od tega 75 novinci (lani 103).

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v predšolsko vzgojo in izobraževanje na začetku šolskega leta 2019/20 v slovenske vrtce vključenih 81,2 % vseh otrok starih od enega do pet let. Delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo na začetku šolskega leta 2019/20 je bil 81,3 %. (2018/2019: 80,2 %, 2017/2018: 79,7 %, 2016/2017: 78,8 %, 2015/2016: 81,2 %, 2014/2015: 79,9 %).

Osnovnošolcev več kot lani, a manj prvošolcev

V novem šolskem letu bo 9 celjskih osnovnih šol skupaj obiskovalo 4.193 otrok, kar je 73 več kot lani. V prve razrede je letos vpisanih 458 učencev (lani 463). Tudi letos so oblikovani trije oddelki prvega razreda na dveh osnovnih šolah (I. osnovna šola Celje in Osnovna šola Lava). Število otrok z odločbo o usmeritvi je 256, kar je enako kot lani. 22 otrok ima  pravico do spremljevalca (v preteklem šolskem letu 18).

ŠolaŠtevilo prvošolcevŠtevilo oddelkov 1. razredaŠtevilo otrok z odločbo o usmeritviŠtevilo otrok z odločbo o usmeritvi s spremljevalcemŠtevilo vseh učencev v š.l. 20/21
I. OŠ Celje623242481
II. OŠ Celje452373483
III. OŠ Celje542283488
IV. OŠ Celje412213425
OŠ Frana Kranjca502242409
OŠ Frana Roša522255456
OŠ Lava603293485
OŠ Hudinja522260512
OŠ Ljubečna422421454
SKUPAJ45820256224193
Nekoliko povečan je tudi vpis na Osnovni šoli Glazija, ki jo bo v začetku letošnjega šolskega leta obiskovalo 224 učencev, kar je 9 več kot v enakem obdobju lani.V šolskem letu 2020/2021 bo na OŠ Glazija 15 oddelkov s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom, 13 oddelkov posebnega programa VIZ ter 4 oddelki s skupno 38 učenci, ki bodo bivali v domu, ki je v sklopu šole. V šolskem letu 2020/2021 bo na šoli en oddelek 1. razreda, ki ga bo obiskovalo 6 učencev, medtem ko je v 9. razred vpisanih 25 učencev. Na šoli je 10 učencev z odločbo o usmeritvi in odrejenega spremljevalca.V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, programu GLASBA in nadstandardnih programih vpisanih 760 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja v programu umetniške gimnazije, ki se izvaja skupaj s I. gimnazijo v Celju, vpisanih 84 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 844 učencev in dijakov, kar je za 20 manj kot v lanskem šolskem letu.

Tudi za varnost otrok v prometu bo poskrbljeno

Tako kot v preteklih letih smo tudi letos izvedli ogled okolišev vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje. Prav tako bo do začetka novega šolskega leta obnovljena vsa talna signalizacija. Mestna občina Celje skozi celo leto dopolnjuje sistem prometne signalizacije in sodeluje pri izvedbi ukrepov za povečanje prometne varnosti, ob začetku šolskega leta pa prometni varnosti učence namenja še posebno pozornost.

Ob začetku šolskega leta bomo v obdobju od 1. do 4. septembra 2020 (od torka do petka) izvajali varovanje na prehodih za pešce v okoliših vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje in sicer v času prihoda učencev v šolo (od 7.30 do 8.30) in v času odhoda iz šole (od 11.30 do 13.30).

Preventivno akcijo je SPV Mestne občine Celje organiziral v sodelovanju z Društvi upokojencev v Mestni občini Celje, Policijsko postajo Celje, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Celje in ZŠAM Celje

Da bi zagotovili večjo prometno varnost ob začetku šolskega leta, bosta Policijska postaja Celje in Medobčinski inšpektorat MOC izvajala poostren nadzor z meritvami hitrosti v okoliših šol v Celju.

Za šolska leta 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023 sta bila izbrana prevoznika pogodbenih osnovnošolskih prevozov. To sta Nomago, d. o. o., in Edvard Vengust, d. o. o..

Županova poslanica ob prvem šolskem dnevu:

Drage učenke in učenci,

z današnjim dnem se začenja novo šolsko leto, ki s sabo ne prinaša samo obveznosti in izzivov, ampak tudi veliko prijetnih in nepozabnih trenutkov. Obdobje osnovnošolskega izobraževanja je zagotovo eno najlepših obdobij, v katerem pridobivate dragocena znanja in vrednote, ki vam bodo odpirala poti na vaši življenjski poti. To je obdobje, v katerem se spletajo iskrena prijateljstva in rojevajo prve ljubezni, zato vam iskreno želim, da bi bilo novo šolsko leto uspešno in da bi vam za vedno ostalo v najlepšem spominu.

Zaradi širjenja novega koronavirusa in s tem povezanih priporočil ter ukrepov pa začetek letošnjega šolskega leta žal spremljajo tudi negotovost in skrbi. Verjamem, da se boste znali hitro prilagajati morebitnim spremembam in da boste z marljivim učenjem, vztrajnostjo in svojo neverjetno mladostno energijo dosegli vse učne cilje. V času epidemije, ko ste se šolali na daljavo, ste že dokazali, da zmorete marsikaj tudi v zelo zahtevnih in nepričakovanih okoliščinah.

Verjemite vase in v svoje sposobnosti ter spoštujte učiteljice in učitelje, ravnateljico oziroma ravnatelja, ki z vso odgovornostjo in srcem opravljajo svoje plemenito poslanstvo in vas pripravljajo na samostojno življenje. Med šolanjem na daljavo so opravili izjemno delo, za kar jim še enkrat izrekam iskreno priznanje.

Drage učenke in učenci, ob začetku novega šolskega leta vam želim veliko učnih uspehov, zadovoljstva, veselja in izvirnosti. Želim vam, da bi bili na poti v šolo in iz nje varni ter da ne bi nikoli pozabili, da so v življenju poleg znanja najpomembnejši iskreni, topli in spoštljivi medsebojni odnosi.

Zato spoštujte temeljne človeške vrednote, bodite odgovorni, sočutni do šibkejših in prijazni drug do drugega. S spoštovanjem gradite na preteklosti in se pogumno podajte v prihodnost.

Bojan Šrot – župan

B.S., vir: gradivo MO Celje

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
150 queries in 1,234 seconds.