Dolamič kljub zahtevi upniškega odbora za razrešitev ostaja prisilni upravitelj Rimskih term


Zahtevo za razrešitev prisilnega upravitelja Rimskih term Borisa Dolamiča je celjsko okrožno sodišče zavrnilo. Nekdanji lastnik in predsednik uprave Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG), ki je po izčrpavanju lani spomladi pristalo v stečaju, po poročanju Dnevnika ostaja upravitelj Rimskih term.

K zahtevi za razrešitev so prispevali številni očitki in sumljivi posli, ki naj bi jih v preteklosti Dolamič sklepal z različnimi podjetji. Omeniti velja tudi devet izpodbojnih tožb, ki jih je na Dolamičeve zadnje posle na vrhu GPG vložila stečajna upraviteljica GPG Melita Butara. Slednja toži tudi družbo Via Media za 2,1 milijona evrov, ki je v lasti Roberta Držana in katere pravna zastopnica je bila Darja Erceg, Dolamičeva življenjska sopotnica in nekdanja predsednica nadzornega sveta GPG. Tudi proti Ercegovi je Butara vložila izpodbojno tožbo v višini 12.720 €. GPG je družbi Via media pred stečajem nakazalo dobrih 820.000 evrov, a v GPG niso našli dokumenta, ki bi dokazoval upravičenost nakazila. Via media je odkupovala terjatve GPG do poslovnih partnerjev in tako od aprila 2010 GPG izstavljala mesečne račune v višini 20.000 evrov. Zamudne obresti dolžnikov so znašale 0,7 odstotka dnevno oz. 25 odstotkov na leto.

Butara bi po navodilih upniškega odbora morala preveriti še morebitno zlorabo in škodljive posle z GPG Kipkopom, ki je od GPG zadnje mesece pred stečajem dobil več 100.000 evrov, ter poslovanje s podjetji Murka Lesce, S-Prom in GPG Holding. Slednjemu je GPG od februarja 2010 do februarja lani plačal več kot 800.000 evrov za “intelektualne storitve”. Glede na dostopne podatke Butara na poslovanje GPG z omenjenimi ni vložila izpodbojnih tožb, je pa vložila tožbo zoper Smučarsko skakalni klub Ljubno v višini 30.000 evrov, čeprav se stroški reklame posebni skupini upniškega odbora niso zdeli pretirano visoki.

Izpodbojne tožbe je Butara vložila še proti številnim podjetje, tako višina tožb skupaj znaša 2,3 milijona evrov, specifikacije sodnih taks kažejo tudi na tožbi proti Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana in Novi Ljubljanski banki.

Vse navedeno je torej vplivalo na zahtevo upnikov, da razreševanje problematike družbe, ki izvira izključno iz gradbenih poslov vodi nekdo drug in ne nekdanji prvi mož gradbenega podjetja GPG. Sodišče je zahtevo upniškega odbora posredovalo Dolamiču ki se je branil, da je zahteva upniškega odbora neutemeljena, ker razlogi, ki jih navajajo upniki, niso v skladu z zakonom. Prav tako zavrača sum v svojo nepristranskost, prepričan je celo, da je funkcijo upravitelja doslej v vseh postopkih opravljal “korektno, odgovorno, vestno in pošteno” in da to ni povezano “z opravljanjem njegovih drugih funkcij v gospodarstvu”. Njegov predlog, da sodišče zahtevo zavrne kot neutemeljeno, je sodišče tudi upoštevalo.

Več v Dnevnik.si