Svečana prireditev ob 10. obletnici delovanja Celjskega literarnega društva (video)


V veliki dvorani Narodnega doma v Celju se je v ponedeljek, 9. maja 2011 zbrala pisana druščina ljudi, ki jih je poklicalo dejstvo, da Celjsko literarno društvo praznuje že 10. rojstni dan. Goste sta na začetku nagovorili predsednica društva Metka Hojnik Verdev ter ustanoviteljica društva, Ana Marija Justin. Namesto celjskega župana je govoril Stane Rozman, podžupan Mestne občine Celje.

Med drugim smo izvedeli, da je bil 30. maj 2001 dan, ko je bilo na pobudo Ane Marije Justin ustanovljeno Celjsko literarno društvo in dan, ko je končno vzkliknila »Pa ga imamo!« Tedaj je bilo prisotnih 41 članov društva in število članov se v vseh teh letih ni bistveno spremenilo – kot je za življenje običajno, nekdo gre in drugi spet pride in krog se zopet sklene. Člani že vsa leta redno izdajajo revijo za literaturo in kulturo Vsesledje (prvotno sicer poimenovano Glasilo Celjskega literarnega društva), v kateri objavljajo svoja dela in s tem plemenitijo slovensko kulturno zakladnico. V razpon njihovega aktivnega članstva sodijo tudi mesečna srečanja, izvajanje literarnih delavnic, predstavitve in ocenjevanje lastnih del. Povezujejo se s sorodnimi društvi iz Štajerske regije ter gostujejo v raznoraznih kulturnih ustanovah po Sloveniji. Uspešni so tudi na mnogih razpisih oziroma tekmovanjih, posamezni člani pa pozitivno izstopajo po svojih akademskih in drugih dosežkih. Kot jev svojem nagovoru ponosno poudarila Ana Marija Justin: »Še ga imamo!«

Priznanja za svoje delo v Celjskem literarnem društvu so prejeli mag. Zoran Pevec, ki je društvo vodil prvih osem let, nekdanja podpredsednica, pobudnica in soustanoviteljica Ana Marija Justin ter Franc Štolfa, med drugim izjemno plodovit avtor knjig in strokovnih člankov.

Razgiban kulturni program so izvedli dijaki I. gimnazije v Celju ter člani Ljubiteljskega gledališča Teharje. Prvi so plesali, peli in igrali, nadarjeni mladi literati pa so recitirali svojo poezijo. Med njimi tudi Rok Vahter, letošnji vitez poezije. Člani ljubiteljskega gledališča pa so tankočutno recitirali poezijo Tagore in nas popeljali v nekoliko mistično razpoloženje.

Prireditev je vsekakor prijetno zaključila prvih 10 let društva, po koncu kulturnega programa so gostje imeli priložnost nazdraviti še na vsa naslednja. Upamo, da jih bo veliko!

Mag. Zorana Pevca smo poprosili za krajšo izjavo o namenu in pomenu Celjskega literarnega društva, pridružil se mu je kolega Artur Štern, ki ima tudi del zaslug za tako posebno ime literarne revije društva. Več pa v spodnjem prispevku …

v/f/t: Katja Goluh