Mladi z zbiranjem starega papirja zaslužili 45 tisočakov – najboljši na Hudinji in v Socki


V šolskem letu 2016/17 je v tradicionalnem zbiranju odpadnega papirja preko podjetja Simbio (zbiranje sicer organizira tudi Dinos) sodelovalo 28 osnovnih šol, 10 podružničnih šol, 4 srednje šole in 7 vrtcev. Vsi sodelujoči so zbrali 650 ton odpadnega papirja, kar je 47 ton več kot prejšnje šolsko leto in kar 103 tone več kot leta 2015.

Največ znova zbrali na OŠ Hudinja

Na prvem mestu po količini zbranega papirja na učenca je med osnovnimi šolami še vedno nepremagljiva OŠ Hudinja, kjer so zbrali največ papirja že 13. leto zapored, med podružničnimi osnovnimi šolami pa je zmagala POŠ Socka.

V povprečju je vsak učenec OŠ Hudinja prinesel v šolo 310 kilogramov odpadnega papirja. Skupaj so tako na tej šoli zbrali 149 ton papirja. Drugo mesto je med osnovnimi šolami pripadlo OŠ Glazija, kjer je vsak učenec zbral 162 kilogramov papirja, skupaj pa je tako cela šola zbrala 29 ton. Na tretje mesto pa se je letos uvrstila OŠ Dobrna, ki je le malo zaostala za drugouvrščeno Glazijo. Na učenca so Dobrnčani zbrali 160 kilogramov, skupaj pa 25 ton.

Hudinjčani so z zbranim papirjem zaslužili dobrih 10 evrskih tisočakov.

POŠ Socka je bila najbolj uspešna med podružničnimi šolami
POŠ Socka je bila najbolj uspešna med podružničnimi šolami

… in POŠ Socka

Tudi podružnične OŠ imajo nepremagljive učence. POŠ Socka je tako spet na prvem mestu, in to z 258 kilogrami na učenca in skupaj zbranimi malo manj kot 10 tonami. Za njimi so se letos uspeli uvrstiti Kompolčani z 231 kilogrami na učenca ter skupaj s 5 tonami. Tretje mesto so zasedli učenci POŠ Letuš, kjer je vsak izmed njih prinesel 188 kilogramov, vsi skupaj pa 5,8 tone.

Najboljši prejeli darilne bone

Na današnji zaključni prireditvi, ki jo je družba Simbio organizirala na Mestni tržnici Celje, je direktor mag. Marko Zidanšek trem najboljšim šolam, tako med osnovnimi kot med podružničnimi šolami, izročil tudi darilne bone. »Glavni cilj sodelovanja s šolami in vrtci na področju zbiranja odpadnega papirja je osveščanje mladih, da je papir dragocena surovina, ki jo je možno večkrat reciklirati, in da z ločenim zbiranjem pripomorejo k ohranjanju naravnih virov, kot so drevesa. S to akcijo spodbujamo mlade, da so aktivni in angažirani in kot taki v svojem okolju delujejo kot ambasadorji dobrih praks. Zato v Simbiu kot izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki odkupujemo papir od tistih šol in vrtcev, ki se vključijo v akcijo,« je povedal in poudaril, da odpadni papir ne glede na to, ali gre za časopisni papir ali manj kakovosten karton, odkupujejo po enotni ceni, ki znaša 70 EUR na tono (tudi ko so tržne cene nižje, saj gre pri zbiranju šolskega/vrtčevskega odpadnega papirja prvenstveno za osveščanje mladih). Veseli ga, da kot družbeno odgovorno podjetje tako tudi pomagajo šolam do finančnih sredstev za šolske sklade in druge oblike pomoči učencem, ki jim jih nudijo vzgojno-izobraževalne ustanove.

Glede na to, so zbrali 650 ton papirja, je Simbio zato šolam refundiral 45.500 evrov.

Podatki o količinah zbranega papirja v šolskih akcijah v zadnjih 13 letih

Leto Papir v tonah
2017 650
2016 603
2015 547
2014 582
2013 528
2012 541
2011 600
2010 713
2009 640
2008 554
2007 589
2006 309
2005 263
SKUPAJ 7119

carraro-free-polsi