Spremenjen prometni režim ob dnevu mrtvih 2023 v Celju


V luči dneva mrtvih oz. vseh svetih so s celjske občine sporočili, da bo 31. oktobra in 1. novembra od 7. do 17. ure na javnih cestah na območju vseh pokopališč zaradi zagotovitve prometne varnosti ob povečanem prometu v veljavi začasna sprememba prometne ureditve.

Skica prometnega režima okoli osrednjega celjskega pokopališča; vir foto: MOC

Tako bo v tem času na območju Mestnega pokopališča Celje in pokopališča Teharje spremenjen način parkiranja.

Zagotovljene bodo tudi izredne vožnje javnega mestnega prometa oz. Celebusa.

Linija: Zg. Hudinja – ŽP – pokopališče – ŽP – Zg. Hudinja

Linija: ŽP – pokopališče – ŽP

Uradne komemoracije

Predstavniki MOC bodo obiskali tudi grobove častnih meščanov in se poklonili spominu nanje.

Častni meščani, pokopani na celjskem pokopališču, so: Albert Sirk, dr. Josip Tominšek, Stane Kokalj, Fedor Gradišnik, Blaž Pristovšek, Fran Roš, Janko Orožen, Franc Kač, Rado Jenko, Jože Marolt,  prof. dr. Janko Lešničar, Stanko Lorger, mag. Ludvik Rebeušek in Ivan Grobelnik – Ivo.

Delegacije Mestne občine Celje so v sredo, 25. oktobra, polagale vence na treh grobiščih oz. spominskih obeležjih:

V Celju izvedli spominske komemoracije ob dnevu mrtvih