Kakšni so načrti MO Celje za reševanje problematike s parkirišči na Otoku?

29. 03. 2021 13:42

Že na februarski seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je župan Bojan Šrot ob razpravi o podrobnem prostorskem načrtu naznanil rušenje kompleksa starih garaž na celjskem Otoku ter napovedal, da občina na tej površini načrtuje izgradnjo stanovanj. Več o tem tukaj.

Te dni so na občini predstavili nekaj podrobnosti o načrtih Mestne občine Celje za reševanje parkirne problematike na območju celjskega Otoka. Kot so zapisali, se na občini zavedajo, da imajo občani na Trubarjevi ulici in na ostalih ulicah na Otoku težave zaradi pomanjkanja parkirnih mest saj so garažni boksi dotrajani, parkirišča ob stanovanjskih blokih pa premajhna za današnje potrebe stanovalcev.

“V zadnjem času smo od občanov prejeli veliko prošenj, naj obstoječa parkirna mesta razširimo na zelene površine, ki pa so že zdaj zelo omejene. Da bi ohranili zelene površine oziroma razširili zeleno parkovno ureditev v neposredni bližini stanovanjskih blokov, hkrati pa rešili problem parkiranja in s tem izboljšali bivalno okolje, bomo po izboru prostorskega načrtovalca pristopili k pripravi več variant zasnove prostorske ureditve tega območja,” glede omenjene problematike zapišejo na občini.

Dodajajo, da v izhodiščih nove prostorske ureditve načrtujejo gradnjo garažnih hiš za zagotavljanje obstoječih potreb v prostoru in hkrati za novo predvidene objekte. Proces prostorskega načrtovanja bo pokazal, ali bodo garažne hiše samostojni objekti, ali bodo del večstanovanjskih objektov. Menijo pa, da je v tej fazi preuranjeno govoriti o tem, koliko bodo vredne bodoče garaže in kakšni bodo prednostni kriteriji, ki bodo določali pogoje za pridobitev oziroma odkup garaž. Zagotavljajo, da bodo na Mestni občini Celje iskali rešitve, ki bodo tamkajšnjim stanovalcem zagotovile boljše življenjske pogoje.

Letos se bo razširil sistem KolesCE

“Da bi bilo naše mesto prijetnejše, čistejše in varnejše, smo se v Mestni občini Celje že pred leti odločili, da bomo po vzoru sodobnih evropskih mest svoj razvoj usmerili v trajnostno mobilnost. V zadnjih treh letih smo namestili več polnilnic za električne avtomobile in kupili deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin, s katerimi zmanjšujemo število avtomobilov v mestu in zagotavljamo boljši zrak. Poleg javnega mestnega potniškega prometa smo uvedli zelo uspešen in priljubljen sistem  javne izposoje koles KolesCE, ki ga bomo letos še razširili. Gradimo  tudi mrežo kolesarskih povezav. Verjamemo, da bomo z izboljšanjem pogojev za kolesarjenje občane spodbudili, da bodo  postopoma spremenili svoje potovalne navade in se v službo ali po opravkih namesto z avtom odpravili s kolesom.

Na Mestni občini Celje s pomočjo evropskih sredstev in sredstev EKO sklada pospešeno vlagamo v trajnostne projekte, ker je to edina prava pot. Bivalno okolje in mobilnost se morata razvijati z roko v roki. Razvoj trajnostnega prometa zagotavlja, da se družba razvija v pravo smer. Zavedati se moramo, da so trajnostni projekti nujno potrebni, če želimo prihodnjim generacijam zapustili vsaj tako dobre pogoje za življenje in razvoj, kot jih imamo sami. Zato si zelo želimo, da bi občanke in občani še več uporabljali Celebus, KolesCE in druge trajnostne oblike mobilnosti, ter na tak način prispevali k  našemu skupnemu cilju – to je boljše življenjsko okolje za vse,” še zapišejo na občini.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
160 queries in 0,850 seconds.