S septembrom za leto dni omejene tudi cene zemeljskega plina


Vlada je na 9. redni seji izdala še četrti paket v nizu ukrepov za zamejitev draginje. Z današnjim ukrepom je tako omejila dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce. V nadaljevanju naj bi vlada za socialno šibke pripravila še energetski dodatek.

S 1. septembrom se za eno leto omejujejo tudi cene elektrike. Več tukaj.

Zaščiteni odjemalci so v prvi vrsti gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci in osnovne socialne službe ( kot naprimer zdravstveni domovi in bolnišnice, dijaški in študentski domovi, domovi za starejše, zapori,…). Med zaščitene odjemalce  po zakonodaji sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.

Kot je odločila vlada, bodo določene cene plina veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, in sicer:

  • za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 €/kWh (brez DDV).
  • za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07900 €/kWh (brez DDV).

Tudi država prevzema nase strošek v dobrobit ljudem, je poudaril minister Kumer in se odpoveduje DDV in trošarinam. Vlada je namreč dodatno ohranila 50 % znižano stopnjo trošarin in znižala stopnjo DDV na 9,5 %.

Kaj vladni ukrep pomeni za posamezne odjemalce?

Kot je na novinarski konferenci ponazoril minister za infrastrukturo Bojan Kumer, bo na letni ravni povprečni gospodinjski odjemalec, ki odjema plin pri cenejših dobaviteljih, prihranil od 90 do 130 evrov ali okoli 10 %, tisti, ki pa imajo sklenjene pogodbe z dražjimi dobavitelji, pa od 170 do 675 evrov ali od 13 do 37 %.

Povprečni odjemalec socialne službe, ki ima sklenjeno pogodbo s cenejšim dobaviteljem, bo na letni ravni prihranil do 1390 evrov ali do 11 %, tisti s pogodbami pri srednje dražjih dobaviteljih do 8710 evrov ali do 44 %, in tisti, ki imajo pogodbe z najdražjimi dobavitelji pa do 13.590 evrov letno, kar je tudi do 55 %.

Povprečni mali poslovni odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe s cenejšimi dobavitelji, bodo medtem na letni ravni prihranili od 205 do 313 evrov ali 10 %, vsi mali poslovni odjemalci s pogodbami pri dražjih dobaviteljih pa od 350 do 1420 evrov ali 11 do 34 % na leto.

Po priporočilu EK priprave na možnost zmanjšane dobave plina

Minister Kumer je ob tem tudi poudaril, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen vsem državam članicam priporočila, naj porabo plina do marca zmanjšajo za 15 odstotkov. Zato je vlada že danes, z namenom pripravljenosti na morebitne izredne razmere, ki bi nastopile v luči nadaljnjih zmanjševanj dobave zemeljskega plina, pozvala Plinovode in Agencijo za energijo, da pripravita analizo o možnem prostovoljnem zmanjšanju odjema zemeljskega plina iz omrežja. Dodal je tudi, da vlada hkrati poziva podjetje Plinovodi, naj skupaj z uvozniki zemeljskega plina in ministrstvom, pristojnim za energijo, pripravi akcijski načrt z različnimi scenariji, kako bi lahko do leta 2025 opustili rabo zemeljskega plina ruskega izvora, so zapisali na vladi.

Po napovedih ministra Kumra bo vlada z ukrepi nadaljevala, saj želijo da bi bili že do septembra pripravljeni vsi mehanizmi, ki bodo ljudem in gospodarstvu omogočili mirnejšo jesen in zimo s čim manj negotovosti.

O tem, kakšen vpliv bodo morebitne motnje oskrbe z zemeljskim plinom imele na Celje in, ali Lahko v knežjem mestu pričakujemo redukcije, smo pisali tukaj.

foto: pixabay