Spremembe investicijskih načrtov v Celju: dogradnja čistilne naprave Celje se zaustavlja, sredstva gredo v obnovo vodovoda

28. 09. 2022 07:19

Mestni svet Mestne občine Celje se je v torek zbral na 24. redni seji, ki je bila tudi zadnja v tem mandatu. Mestni svet je med drugim potrdil spremembe načrta razvojnih programov MOC za obdobje 2022 – 2023 za nekatere investicijske projekte. Prav tako je bila sprejet nov cenik letnih vozovnic za Celebus za dijake in študente, naznanjena pa je bila tudi skorajšnja selitev društev celjske ljubiteljske kulture v Kajuhov dom na Vodnikovi ulici.

Mestni svet je vse predlagane spremembe načrta razvojnih programov sprejel soglasno

Pri gradnji nedavno dokončane rekonstrukcije lokalne ceste v Košnici je ostalo neporabljenih 237 tisoč evrov, ki bo preusmerjenih v celotno izvedbo obnove nadvoza na Ljubečni ter stroške zaradi zamika gradbenih del iz preteklega leta (Stritarjeva ulica, cesta Zvodno – Osenca, obnova mostu čez Sušnico na Lopati) in kritje razlike zaradi povišanja cen v gradbeništvu zaradi situacije na globalnem trgu.

Naslednja sprememba investicijskega načrta se nanaša na investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Mestna občina Celje mora namreč glede na sporazum, ki ga je sklenila z Direkcijo RS za vode, izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar je treba zagotoviti sredstva za pričetek postopka javnega naročila za izbiro projektantov. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije je predvidena v letu 2023, zato je za prihodnje leto na postavki Objekti in ostale investicije sredstva treba povečati za 1.500.000 evrov.

Potreba po dodatnih investicijah se je pokazala tudi ob letošnji obnovi starega mestnega jedra na območju trga pri tržnici v Celju. Treba bo namreč urediti tudi celotno dvorišče objekta Rimljanka, ki je trenutno v zelo slabem stanju, zaradi nerešenega odvodnjavanja in divjega parkiranja. Za ta projekt je treba iz proračuna zagotoviti dodatnih 105.000 eurov. V sklopu projekta je predvidena obnova meteorne kanalizacije, zamenjava celotnega ustroja tlakov, vključno z asfaltiranjem, talna signalizacija za označitev parkirišč, zasaditev ter izvedba javne razsvetljave.

Gradnja čistilne naprave Celje se začasno ustavlja, sredstva gredo v vodovod

Do spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2022 prihaja tudi na področju Odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo. Letos je bil namreč načrtovan pričetek gradnje novega objekta na lokaciji čistilne naprave (ČN Celje) za ravnanje z odvečnim blatom. Investicija se v letu 2022 ni pričela izvajati, ker je, kot pojasnjujejo na občini, v času priprave javnega naročila za izbor izvajalca izgradnje novega objekta prišlo do drastičnega povišanja cen. Predvsem so zelo narasle cene za objekte, katerih konstrukcija je izdelana pretežno iz jekla. Na občini dodajajo, da na področju ravnanja z odvečnim blatom ob tem še vedno ni dokončne odločitve na ravni države, po kakšni tehnologiji se bo izvajalo odstranjevanje odvečnega blata. Zaradi opisane negotovosti je bil sprejet sklep, da se investicija zaustavi, vsaj za toliko časa, da se umiri rast cen na področju gradenj. Posledično je iz naslova najemnine na področju odvajanja in čiščenja ostalo neporabljenih za 950.000 evrov sredstev.

Ob tem se je večja potreba pokazala pri vlaganju v obnovo vodovoda za oskrbo s pitno vodo. S prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode na področje oskrbe s pitno vodo se bo tako izvedla obnova vodovodnega omrežja v večjem obsegu.

foto: MOC

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
148 queries in 0,883 seconds.