Podjetniški zajtrk na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje

09. 10. 2021 07:20

Tema: Izhodišča za pripravo dokumenta Strategija razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje za obdobje od 2021 do 2027


Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je v petek, 8. oktobra 2021, izvedla Podjetniški zajtrk na temo Izhodišča za pripravo dokumenta Strategija razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje za obdobje od 2021 do 2027. V skladu s predhodnim dokumentom, ki ga pripravila Območna obrtno- podjetniška Celje skupaj z Mestno občino Celje in je bil sprejet na Mestnem svetu Mestne občine Celje za obdobje 2014 – 2020, je Mestna občina Celje izvajala aktivnosti definirane v ukrepih in dosegla veliko pozitivnih učinkov na vseh področjih, ki jih ta dokument vključuje.

Občina si prizadeva biti v službi svojih občanov, želi jih spodbujati k pozitivnemu odnosu do mesta Celja, do njegovega razvoja in prihodnosti. Svoja prizadevanja dokazuje tudi z izvajanjem različnih projektov, v katerih se povezuje z vsemi nosilci razvoja, podjetništva in inovativnosti. Zaradi vsega navedenega je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot imenoval projektno skupino za pripravo Strategije razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje za obdobje 2021 do 2027, katere predsednik je Peter Pišek, podpredsednik OZS, OOZ Celje, predsednik sekcije za promet pri OZS, OOZ Celje in mestni svetnik Mestne občine Celje. Glede na to, da se pripravlja tako pomemben dokument za novo obdobje, je izrednega pomena sodelovanje podjetnikov in obrtnikov in vseh deležnikov razvoja gospodarstva pri ustvarjanju skupne prihodnosti.

Po uvodnem pozdravu predsednika skupine za pripravo Strategije Petra Piška, je članica skupine mag. Tatjana Štinek podala pregled izvedenih aktivnosti in pridobljenih podatkov, ki se nanašajo na ukrepe dokumenta iz obdobja 2014-2020. Sledila je razprava udeležencev s podanimi pobudami na temo vizije, razvojnih usmeritev in ciljev, ključnih področij razvoja gospodarstva, vplivnih področij ter predlogov ukrepov na področju gospodarstva v Mestni občini Celje. Na zaključku so se udeleženci strinjali, da so tovrstna srečanja zelo koristna, saj krepijo medsebojno poznavanje, izmenjavo izkušenj in hkrati imajo udeleženci možnost vplivanja na skupno prihodnost. Prisotni so se strinjali, da je bilo v preteklem obdobju v Mestni občini Celje veliko narejenega na vseh področjih, ki se dotikajo razvoja gospodarstva. Pobude udeležencev so bile usmerjene predvsem v področje urejanja prostora, turizem digitalizacijo, internacionalizacijo, razvoj gospodarstva in zaposlovanje ter ustvarjanje stimulativnega poslovnega okolja.

Peter Pišek, predsednik skupine za pripravo Strategije: »V obdobju 2014-2021 je bilo v občini že veliko narejenega. Zelo pomembno pa je tudi prepoznavanje potencialov v občini. Še vedno je prostor za izboljšave in nadgradnjo obstoječega stanja. Priprava tako pomembnega dokumenta je tudi velika priložnost je za medsebojno povezovanje vseh deležnikov, ki kakorkoli vplivajo na razvoj gospodarstva. Današnji dogodek potrjuje, da smo pri pripravi tega pomembnega dokumenta na pravi poti.«

T.Š.

Naročnik objave: OOZ Celje

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
165 queries in 1,333 seconds.