Huda mravljica ima literarnega »očeta« iz naših krajev


V celjski knjižnici je na ogled razstava o družini Rudolfovih, ki so bili svojčas ena bolj uglednih ter izobraženih družin na Konjiškem. Vsi njeni člani so bili visoko izobraženi in narodno zavedni. Največji pečat so pustili v literarnem ustvarjanju.

Ob očetu, ki se je ukvarjal s tehniko, je bilo vseh šest otrok visoko izobraženih, razgledanih in narodno zavednih. Poleg očeta Ivana in mame Josipine Rudolf so na razstavi, ki je na ogled v drugem nadstropju Osrednje knjižnice Celje, predstavljeni biografski podatki njunih otrok: Iva, Vladimirja, Dušana, Janka, Vide in Branka.

QR kode na panojih popeljejo obiskovalce do zvočnih zapisov (foto: Celje.info)

Avtorici razstave sta Ana Miličevič, vodja knjižnice Slovenske Konjice, in Tina Esih, profesorica slovenščine in zgodovine na Osnovni šoli Ob Dravinji. Pripravili sta jo v sodelovanju s svojimi sodelavci in zunanjimi raziskovalci oziroma informatorji.

“Rudolfovi so za sabo pustili opazne sledi, med katerimi so najbolj opazne literarne. Lahko jih beremo še danes, vsaj eno med njimi – pesem Huda mravljica – pa zagotovo poznamo vsi Slovenci,” je prepričana vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič.

Na razstavi so zbrani tudi spomini Konjičanov na družino Rudolf. Spomini so zapisani, vendar jih bo mogoče poslušati tudi preko odčitane QR kode s pametnim telefonom.

Razstavo, pripravljeno v sodelovanju s Splošno knjižnico Slovenske Konjice, si bo v celjski knjižnici mogoče ogledati do 25. maja, potem pa se seli v knjižnico Vojnik, kjer je službovala Vida Rudolf.

Oglejte in zapojte si legendarni napev: