V Celje se je priselilo skoraj tri tisoč novih prebivalcev, od tega petina tujcev. A nekateri tudi odhajajo

10. 01. 2018 14:17

V 2016 se je v Slovenijo priselilo skoraj 2.900 državljanov Slovenije in 13.800 tujih državljanov. Odselilo se je več kot 8.800 slovenskih in blizu 6.800 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil v 2016 najvišji po letu 2011. V Slovenijo se je priselilo 1.051 oseb več, a na splošno velja, da odhaja več višje izobraženih, kot pa jih v Slovenijo prihaja.

Skupno se je v občino Celje v letu 2016 priselilo 2.955 oseb, odselilo pa 2.703 oseb. To pomeni, da ima občina Celje pozitiven skupni selitveni prirast in znaša +252 oseb.

selitveni-prirast
Skupni selitveni prirast v Sloveniji v letu 2016. (vir: STAT)

V letu 2016 se je po podatkih Statističnega urada RS v Slovenijo priselilo 16.623 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 23 %, srednješolsko 58 %, višje- ali visokošolsko pa 19 %.

Iz Slovenije se je v letu 2016 odselilo 15.572 prebivalcev, od tega jih je bilo 69 % starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 20 %, srednješolsko 55 %, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 25 %.

Med priseljenimi slovenskimi državljani, starimi 25–64 let, jih je 36 % imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 15 %. Med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 36 %, med odseljenimi tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 12 %.

V letu 2016 se je v Slovenijo priselilo 106 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 156.

Zaposlitev najpogostejši namen priselitve

Od 13.760 v letu 2016 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je polovica priselila z namenom zaposlitve. Skoraj 40 odstotkov se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom, drugi razlogi, kot naprimer študij pa so bili redkejši.

Med v letu 2016 priseljenimi slovenskimi državljani, starimi 25–64 let, je bilo konec leta zaposlenih 32 %, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 68 %. Med v letu 2016 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti 25–64 let jih je bilo 37 % pred selitvijo zaposlenih, med tujimi državljani pa 59 %.

1. januarja 2017 je bilo zaposlenih 70 % prebivalcev Slovenije (25–64 let)

In kakšna je slika v občini Celje?

V občino Celje se je leta 2016 skupno priselilo 2.955 oseb, od tega je bilo 628 priseljencev s tujim državljanstvom.

Tako med priseljenimi iz drugih slovenskih občin, kot tudi tistimi priseljenimi iz tujine, so prevladovali moški. Med priseljenimi iz drugih slovenskih občin je bilo 1.345 moških in 982 žensk. Med tistimi, ki so se v občino Celje priselili iz tujine pa je bilo 420 moških in 208 žensk.

Iz občine Celje se je odselilo skupaj 2.703 oseb, od tega jih je 466 šlo v tujino.

Skupni selitveni prirast občine Celje je tako pozitiven in znaša +252 oseb.

Skupni selitveni prirast na tisoč prebivalcev pa je bil v občini Celje +5,1 oseb, kar pomeni, da smo v občini Celje na račun preseljevanja na vsakih 1000 prebivalcev občine pridobili 5 prebivalcev.

Posamične številke priseljevanja in odseljevanja po občinah najdete TUKAJ (klik).

B.S.

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 1,028 seconds.