Je to ministričina nagrada Tisljevi za dobro opravljeno delo v svetu zavoda Splošne bolnišnice Celje?


Članica sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje Barbara Tiselj (SMC) je takoj po razrešitvi Marjana Ferjanca (SDS) s čela Splošne bolnišnice Celje in ustoličenju nove direktorice Margarete Guček Zakošek (SMC), na povabilo zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc, karierno napredovala in dobila zaposlitev na Ministrstvu za zdravje. Postala je ministričina sekretarka.

Medtem ko v Splošni bolnišnici Celje (SBC) rešujejo zaplete okrog imenovanja nove direktorice mag. Margarete Guček Zakošek (kot je znano je Delovno sodišče v Celju samo dan po nastopu njene funkcije izdalo začasno odredbo, da se zadrži izvršitev sklepa zavoda celjske bolnišnice, ki je v začetku februarja Guček Zakoškovo imenoval za direktorico celjske bolnišnice za mandatno obdobje štirih let), pa po drugi strani sadove svojega dela v svetu zavoda SBC očitno žanje njena strankarska kolegica in šentjurska občinska svetnica, mag. Barbara Tiselj.

Po pisanju Večera je namreč Tisljevo prejšnji teden na mesto sekretarke na Ministrstvu za zdravje zaposlila ministrica mag. Milojka Kolar Celarc. Tisljeva je pred tem delovala kot članica sveta zavoda SBC in naj bi imela eno izmed vidnejših vlog najprej pri razrešitvi prejšnjega direktorja mag. Marjana Ferjanca. Nato pa je svojo vlogo odigrala še pri nadaljnjih postopkih, ki so pripeljali do tega, da je bila na koncu njena strankarska kolegica Guček Zakoškova tudi ustoličena na vrh tretje največje bolnišnice v Sloveniji.

Mag. Barbara Tiselj je članica sveta zavoda SBC postala lani poleti, pred to funkcijo pa je delala kot referentka na CSD Slovenska Bistrica, še prej pa je bila pet let direktorica tega istega centra. Tisljeva je tudi šentjurska občinska svetnica in članica sveta zavoda UKC Maribor.

Kakšna je bila vloga Tisljeve?

Najprej je oktobra kot članica sveta zavoda SBC v procesu razrešitve Ferjanca, kar je dvignilo veliko prahu predvsem med zaposlenimi v bolnišnici, poskrbela za razburjenje, ko na seji sveta zavoda ni podprla finančnega načrta takratnega direktorja Ferjanca. Nič nenavadnega, če ne bi sama izjavila, da načrta ni niti pogledala. Še na isti seji so nato sprožili postopek o odstavitvi Ferjanca. Eden glavnih razlogov za uvedbo postopka o razrešitvi pa je bil prav manjko finančnega načrta bolnišnice. Enak načrt je bil sicer po Ferjančevi odstavitv vseeno potrjen.

Po razrešitvi Ferjanca se je Tisljeva prijavila za v.d. direktorico celjske bolnišnice, a na glasovanju dobila samo en glas, svojega. Pri tem se je namigovalo, da naj bi se za to funkcijo prijavila zgolj zato, da na to mesto ne bi prišel doc. dr. Branko Gabrovec, ki prihaja iz parlamentarne koalicijske partnerice stranke SD. Slednjemu je za zasedbo funkcije v.d. direktorja na koncu res zmanjkal samo en glas.

Verjetno najpomembnejšo vlogo pa je odigrala pri imenovanju novega direktorja. Na razpis so se namreč prijavili štirje kandidati, med njimi Guček Zakoškova (SMC) in ponovno tudi Gabrovec (SD). Ker so v SMC očitno na vsak način želeli na čelo bolnišnice ustoličiti svoj kader, Gabrovec pa naj bi veljal za tihega favorita za direktorsko funkcijo, je Tisljeva nekaj ur pred sejo predstavila pravno mnenje Ministrstva za zdravje, ki so ji ga po elektronski pošti poslali večer prej. V mnenju ministrstva, ki pa ga naj ne bi bilo moč najti v spisu o izločitvi Gabrovca, čeprav Tisljeva trdi, da ga je tja odložila ona osebno, naj bi ministrstvo ugotavljalo, da Gabrovec nima potrebnih vodstvenih izkušenj. Zaradi tega je razpisna komisija, katere članica je bila tudi Tisljeva, Gabrovca izločila iz postopka izbire. Pri tem pa niso upoštevali pravnega mnenja Splošne bolnišnice Celje, ki je ugotavljalo ravno nasprotno. Guček Zakoškova je bila nato s strani sveta zavoda izglasovana za novo direktorico, kar je kasneje potrdila tudi vlada.

Zgodba pa je tu dobila še dodatne razsežnosti. Gabrovec je namreč zaradi izločitve iz postopka vložil tožbo na Delovno sodišče v Celju, ki mu je pritrdilo in že dan po nastopu funkcije nove direktorice izdalo začasno odredbo, da se zadrži izvršitev sklepa zavoda o imenovanju Guček Zakoškove. Hkrati je sodišče odločilo, da se za vsak dan kršitve odredbe Splošni bolnišnici Celje izreče denarna kazen v višini 2.000 evrov.

Kljub vsemu se je Guček Zakoškova odločila ostati na funkciji ter podati pritožbo na odredbo sodišča, ne oziraje se na to, da je delovno sodišče določilo, da tudi pritožba na odločitev sodišča o začasni odredbi ne zadrži izvajanja odredbe. Splošna bolnišnica Celje si je torej v zadnjih dneh nabrala že kar nekaj tisočakov kazni.

O pritožbi bo še ta mesec odločilo Višje delovno sodišče v Ljubljani, ko bo zgodba okrog direktorja celjske bolnišnice dobila novo nadaljevanje.

B. S.