MOC v letu 2020: kljub epidemiji uresničeni mnogi veliki projekti

21. 12. 2020 06:21

Leto 2020 je bilo posebno. Tako kot vsa Slovenija smo se tudi v Celju soočali z doslej neznanimi izzivi, ki so spremenili način življenja in dela.

Kljub spremenjenemu načinu dela ter uvedenih omejitvah in ukrepih za zajezitev epidemije, pa je Mestna občina Celje uspešno speljali številne pomembne projekte.

Leto 2020 je bilo težko, a tudi uspešno. Celje je po spletnem glasovanju spet postalo najlepše in najbolj gostoljubno večje mesto v Sloveniji, dobilo je tudi največji znanstveno – zabavni park v Sloveniji, že drugo leto zapored sta v Celje odšla naziva za naj mladinsko prenočišče in naj letno kopališče, Celje je dobilo tudi najboljše malo smučišče ter državne prvake v nogometu. CElje pa je v tem letu obogatilo tudi 180 novih dreves in 22.000 cvetlic.

V novembru so mestni svetniki sprejeli rebalans proračuna, ki je bil glede na številne prilagoditve nujen. Končuje se finančna perspektiva, ki je bila za Celje izjemno pomembna, hkrati pa Mestna občina Celje že razmišlja o naslednji in o projektih, ki jih želijo prijaviti za sofinanciranje. “Znano je, da bodo občine lahko sodelovale pri koriščenju evropskih sredstev na področjih okrevanja po pandemiji (investicije v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo), krepitve zelene Evropske unije (okoljska infrastruktura, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo), digitalne transformacije (širokopasovna omrežja in digitalizacija občin) in drugih ukrepov z učinki v lokalnih okoljih (poslovne cone, turizem, železniški promet, razvojne osi). Na Mestni občini Celje smo pripravili seznam potencialnih projektov z vseh omenjenih področij. Gre za okoli 60 projektov, saj je želja in potreb v občini zelo veliko. Med prioritetami sta sanacija okoljskih bremen in obnova kulturne dediščine. Gradnjo vzhodne obvoznice, ki je že dolga leta na vrhu prioritet, je Vlada RS letos vključila v  načrt razvojnih programov 2019-2022,” so se na iztekajoče se leto 2020 in prihajajoče 2021 ozrli na mestni upravi.

V letu 2020 končanih oz. začetih veliko pomembnih projektov za Celje

V letu 2020 je Mestna občina Celje uresničila številne načrte, ki so vplivali tako na podobo mesta kot na kakovost življenja v njem. V nadaljevanju vam predstavljamo najpomembnejše.

TEHNOPARK CELJE

V začetku septembra je svoja vrata uradno odprl največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji,  Tehnopark Celje, ki vabi željne raziskovanja na več kot petdeset raziskovalnih in igralnih postaj, na kar 4000 m2. Na obisk in po edinstveno doživetje prihajajo obiskovalci iz vse Slovenije, od predšolskih otrok do upokojencev.

NOVA STANOVANJA SOSESKA

V Dečkovem naselju uspešno poteka gradnja nove stanovanjske soseske DN 10, kjer bo zraslo šest blokov in garaža. Izvajalca sta zaključila z gradnjo dveh večstanovanjskih objektov in zdaj gradita garažno hišo. Dela potekajo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Gradnja stanovanjske soseske je največji projekt Mestne občine Celje v tej finančni perspektivi, vreden 16,6 milijona eurov in sofinanciran s stani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

30 KILOMETROV NOVIH KOLESARSKIH STEZ

Februarja letos so v Mestni občini Celje začeli urejati mrežo kolesarskih povezav, ki bo omogočila prijetno in varno kolesarjenje. Dela ves čas potekajo brez zapletov. V uporabi so že nove kolesarske steze na Valvazorjevi ulici, na Lavi 1, 2 in 3, na Dečkovi in Ljubljanski cesti in na trasi G1-5 Medlog – Celje. Do konca leta bodo uredili še kolesarsko povezavo Babno – Medlog. Do konca prihodnjega leta bodo skupno uredili 44 odsekov kolesarskih povezav v dolžini 30,4 kilometra. Celotna vrednost projekta, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija, znaša 2,5 milijona eurov.

NOVA SEVERNA VEZNA CESTA

Severna vezna cesta je za Celje velika pridobitev, saj je zagotovila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih.

S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce je Mestna občina Celje začela lansko jesen. Severna vezna cesta je dolga skoraj 500 metrov, novo krožišče pa jo povezuje s Cesto na Ostrožno. Novo krožišče je zgrajeno tudi na križanju severne vezne ceste in Ceste v Lokrovec. Vrednost projekta znaša 1,7 milijona eurov, pričakujejo okoli pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike.

PARKIRAJ IN SE PELJI

Na Ulici XIV. divizije v Celju so poleti odprli sistem Park&Ride, ki ponuja možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles KolesCE in je prvi tovrstni sistem v Celju. Postavili so ga na opuščenem in premalo izkoriščenem območju na južnem robu celjske železniške postaje. Naložba v Park&Ride je znašala okoli  450.000 eurov in je sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

CELOVITA PRENOVA DELA GUBČEVE IN LILEKOVE ULICE

Cilj manj avtomobilov v mestu na občini zasledujejo tudi z umikom prometa iz Lilekove in Gubčeve ulice. Pred Tehnoparkom je mesto dobilo prijeten, v celoti prenovljen trg za varno hojo in kolesarjenje. Vrednost projekta Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju znaša 1,3 milijona eurov. Zanj so prejeli skoraj 40 % sofinanciranja iz javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.

ZA VEČJO PROMETNO VARNOST

V maju so v uporabo predali dve novi krožišči. Prvo krožišče je na Ljubljanski cesti, drugo, ki je montažno, pa na Cesti v Trnovlje. Eksperimentalno začasno krožišče bodo do konca leta zgradili tudi na Dečkovi cesti, pri podjetjih Celjski sejem in Inpos, medtem ko bo Direkcija RS za infrastrukturo na pobudo občine do januarja  zgradila nujno potrebno in dolgo pričakovano krožišče na križanju državnih cest Celje – Štore in Bukovžlak – Teharje. Poleti je bila zaključena rekonstrukcija približno kilometer dolgega odseka državne ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo, začela pa se je gradnja navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje, ki bo zelo razbremenila omrežje tamkajšnjih obstoječih cest.

NOVI PROSTORI ZA ZDRAVSTVENI DOM

Pred slabim letom dni se je začela obnova zgradbe na Gregorčičevi ulici 6, ki jo je Mestna občina Celje kupila za potrebe Zdravstvenega doma Celje. Obnova poteka po načrtu in bi naj bila končana zgodaj spomladi. Zdravstveni dom Celje bo dobil okoli 2500 kvadratnih metrov novih površin. V prenovljeno zgradbo bodo premestili nekatere storitve oziroma dejavnosti in s tem rešili problem velike prostorske stiske, s katero se srečujejo že več let. Skupna vrednost investicije znaša okoli 3,4 milijona evrov, od tega bo Mestna občina Celje prispevala 1,2 milijona eurov.

NOVI PROSTORI GLASBENE ŠOLE CELJE

Glasbena šola Celje predstavlja steber kulturno–umetniškega ustvarjanja knežjega mesta in vsako leto zagotavlja kakovostno glasbeno izobraževanje več kot 850 učencem in dijakom. Pred dvema letoma so s ponosom praznovali 110 let javnega glasbenega šolstva v Celju in hkrati 25 let srednjega glasbenega izobraževanja, na letošnji prvi šolski dan pa so se veselili odprtja novih, 457 kvadratnih metrov velikih prostorov. Mestna občina Celje je lani za nekaj manj 600.000 eurov odkupila del stavbe na Glavnem trgu 12, ki se stika z matično šolo. Odkupljeni del zgradbe so predali v upravljanje glasbeni šoli, ki je po končani rekonstrukciji poleg desetih učilnic pridobila tudi orkestralno dvorano in ostale spremljajoče prostore. Obnova je stala 218.000 eurov.

OBJEKTI NEKDANJE SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE V LASTI MESTNE OBČINE CELJE

Mestna občina Celje je z menjalno pogodbo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije pridobila lastninsko pravico na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo kompleks zemljišč nekdanje Srednje ekonomske šole (šolski objekt, telovadnica in Kajuhov dom).

NA POTI V PAMETNO IN TRAJNOSTNO PRIHODNOST

V zadnjih letih Celje pospešeno postaja mesto pametnih rešitev. Velik korak je bila pred časom postavitev interaktivne table na mestnem pokopališču, sistem izposoje koles temelji na aplikaciji za pametne telefone, na avtobusnih postajah imamo e-ink prikazovalnike, ki s pomočjo lokacijskih tipk kažejo natančne prihode avtobusov, ter sodoben geografski informacijski portal prostor.celje.si.

Za mesto je zelo pomemben projekt Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje, v sklopu katerega bomo dobili rešitve za spremljanje števila vozil na parkiriščih, usmerjevalne table za usmerjanje prometnih tokov na prosta parkirišča, sistem za elektronsko plačevanje parkirnin in enotno kartico oziroma aplikacijo za mestne storitve.

Skupaj z ostalimi slovenskimi mestnimi občinami se je Celje pridružilo izzivu 100 inteligentnih mest, kot mesto sledilec pa sodeluje tudi v projektu Pocityf za energetsko preobrazbo zgodovinskih mest.

“Celje, od nekdaj izjemno ponosno na svojo zgodovino, tudi v posebnem letu 2020 odgovorno gospodari s sedanjostjo in z optimizmom zre v prihodnost. Mestna občina Celje bo tako, kot je to naredila po prvem valu epidemije, tudi zdaj po najboljših močeh pomagala tistim, ki jih kriza je in jih še bo prizadela. Še najprej bomo skrbeli za najranljivejše skupine, zagotavljali nujno varstvo otrok, otroke oskrbovali s toplimi obroki in v skladu z zmožnostmi in državnimi ukrepi pomagali podjetnikom, obrtnikom in samozaposlenim,” so ob skorajšnjem koncu leta še zapisali na MOC.

Podrobni opisi največjih letošnjih projektov v Mestni občini Celje najdete tukaj.

A.T.H.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
161 queries in 1,137 seconds.